/

על מנת להמשיך את ביצוע התשלום דרך אפליקציית ביט בבקשה ללחוץ על אישור
/
/
/
לביטול עסקת ביט האחרונה בבקשה ללחוץ על ביטול